KPR, JPK
Madar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka pn. „Opracowanie automatycznego systemu wykrywania awarii w zautonatyzowanych liniach produkcyjnych średniej wielkości metodami wibroakustycznymi, z wykorzystaniem algorytmów inteligentnych sieci neuronowych".

Dofinansowanie projektu z UE: 1 523 162,00 PLN
Wartość projektu: 2 169 785,00 PLN
Okres realizacji w latach: 2020-2022

Przewidywanie stanu przez drgania

Metium to system czujników drgań opartych o geofony, który pozwala na wykrywanie awarii maszyn, urządzęń, linii produkcyjnych zanim jeszcze będą widoczne "gołym okiem", dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie działań zaradczych. Czujniki w systemie Metium nie badają każdej części czy podzespołu z osobna a jedynie analizują całościowy obraz wibroakustyczny generowany przez badany obiekt. Dzięki takiemu podejściu system jest w stanie od razu wychwycić najdrobniejsze anomalnia, które odbiegają od pracy normalnej. Klasyczne metody analizują poszczególne, kluczowe częsci jak wirniki - ignorując np. ciągłe badanie zużycia takich elementów jak np. łożyska. Metium jest w stanie to "wysłuchać", ponieważ obiekt badany jest jako całość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

REKLAMA

Madar7 w chmurze

System monitorujący

Schemat czujników

Czujniki

Metium pozwala na podłączenie wielu czujników, do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przykładowo możliwe jest podłączenie czujników mierzących: temperaturę, natężenie prądu, wilgotność (wkrótce), naprężenie (wkrótce) i inne.

Czujniki posiadają zasilanie bateryjne (możliwość pracy do kilku miesięcy na jednym komplecie baterii). Z jednostką centralną łączą się radiowo. Zasilanie bateryjne i komunikacja radiowa czynią urządzenia bezprzewodowymi, stąd możliwe jest ich rozmieszczenie w dowolnych, nawet trudno dostępnych, miejscach.

Jednostka centralna

Metium oparte jest o jednostkę centralną, z którą łączą się wszystkie zarejestrowane czujniki, na bieżąco przekazując, w określonym rastrze czasowym, konkretne odczyty. Odczyty te zapisywane są w jednostce centralnej – z jednostką centralną łączy się też użytkownik, aby uzyskać konkretne odczyty.

Dodatkowo wszystkie odczyty mogą być automatycznie replikowane do chmury stąd możliwe jest gromadzenie w jednym miejscu odczytów z wielu jednostek centralnych - np. z różnych zakładów produkcyjnych, magazynów - rozsianych terytorialnie.

Program

Program Metium, jest programem mobilnym, dzięki czemu użytkownik może połączyć się z nim z pozycji komputera, smartfona, tabletu poprzez standardową przeglądarkę internetową. Program pozwala nie tylko śledzić bieżące odczyty z czujników, ale także analizować dane historyczne w zadanym okresie, z określonych czujników. Możliwe jest także generowanie wykresów ze zgromadzonych danych.

Przykłady zastosowań

Monitoring lodówek i chłodnii

Metium daje możliwość bieżącego monitoringu temperatury w lodówkach i chłodniach, w których przechowywane są produkty spożywcze. Odczyty sensora temperatury są na bieżąco zapisywane stąd system idealnie sprawdzi się w branży spożywczej gdzie zgodnie z wymogami Sanepidu temperatura w lodówkach musi być monitorowana. Równocześnie znacznie ułatwi pracę przedsiębiorcy, który ma wiele lodówek, w różnych punktach produkcyjnych, handlowych czy usługowych.

Monitoring serwerów i komponentów IT

System Metium pozwala na monitoring pracy poszczególnych komputerów (serwerwerów), usług w chmurze, stron WWW, maszyn wirtualnych i różnych komponentów IT i wyświetlaniu statusu każdego z nich na elektronicznej tablicy. System został tak opracowany, że pozwoli na monitoring zarówno zakładowemu informatykowi, właścicielowi jak i pracownikowi, który nie posiada wiedzy z zakresu IT.

... więcej o Metium w monitorowaniu komponentów IT

Monitoring zakładów produkcyjnych

Metium to nie tylko pomiar temperatury - w zakładach produkcyjnych równie istotny może być przykładowo monitoring natężenia prądu, wilgotności czy naprężenia belek stropowych hali produkcyjnej. System Metium jest w tym zakresie elastyczny - pozwala na równoczesne podłączenie różnego rodzaju sensorów, które mogą mierzyć i przesyłać do jednostki centralnej odczyty różnych wielkości fizycznych. Metium nie tylko wyświetla aktualny odczyt sensora, ale także zapisuje go do bazy z ustaloną częstotliwością (nawet co 3 sekundy). Stąd bardzo łatwo prześledzić jak zmieniała się określona wielkość fizyczna w danym czasie.

Monitoring przedszkola

Metium doskonale sprawdzi się w przedszkolach. Dzięki sensorom temperatury wiadomo jaka jest aktualna temperatura w każdym pomieszczeniu przedszkola i jego otoczeniu. Dyrekcja będzie miała bieżącą wiedzę na temat aktualnej temperatury stąd elastycznie będzie mogła podejmować decyzję o włączeniu grzejników i szybko wykryje awarię ogrzewania. Rodzice, dzięki dostępowi online będą mieli pewność, iż dziecko przebywa w odpowiednich warunkach termicznych. Dzięki informacji o temperaturze wewnątrz przedszkola i na zewnątrz będą mogli swobodnie podjąć decyzję czy dziecko należy ubrać lżej czy cieplej.

... więcej na temat systemu Metium dla przedszkoli