KPR, JPK
Madar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka pn. „Opracowanie automatycznego systemu wykrywania awarii w zautonatyzowanych liniach produkcyjnych średniej wielkości metodami wibroakustycznymi, z wykorzystaniem algorytmów inteligentnych sieci neuronowych".

Dofinansowanie projektu z UE: 1 523 162,00 PLN
Wartość projektu: 2 169 785,00 PLN
Okres realizacji w latach: 2020-2022

Przewidywanie stanu przez drgania

Metium to system czujników drgań opartych o geofony, który pozwala na wykrywanie awarii maszyn, urządzęń, linii produkcyjnych zanim jeszcze będą widoczne "gołym okiem", dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie działań zaradczych. Czujniki w systemie Metium nie badają każdej części czy podzespołu z osobna a jedynie analizują całościowy obraz wibroakustyczny generowany przez badany obiekt. Dzięki takiemu podejściu system jest w stanie od razu wychwycić najdrobniejsze anomalnia, które odbiegają od pracy normalnej. Klasyczne metody analizują poszczególne, kluczowe częsci jak wirniki - ignorując np. ciągłe badanie zużycia takich elementów jak np. łożyska. Metium jest w stanie to "wysłuchać", ponieważ obiekt badany jest jako całość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

System monitorujący

Schemat czujników

Czujniki

Metium pozwala na podłączenie wielu czujników, do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przykładowo możliwe jest podłączenie czujników mierzących: temperaturę, natężenie prądu, wilgotność (wkrótce), naprężenie (wkrótce) i inne.

Czujniki posiadają zasilanie bateryjne (możliwość pracy do kilku miesięcy na jednym komplecie baterii). Z jednostką centralną łączą się radiowo. Zasilanie bateryjne i komunikacja radiowa czynią urządzenia bezprzewodowymi, stąd możliwe jest ich rozmieszczenie w dowolnych, nawet trudno dostępnych, miejscach.

Jednostka centralna

Metium oparte jest o jednostkę centralną, z którą łączą się wszystkie zarejestrowane czujniki, na bieżąco przekazując, w określonym rastrze czasowym, konkretne odczyty. Odczyty te zapisywane są w jednostce centralnej – z jednostką centralną łączy się też użytkownik, aby uzyskać konkretne odczyty.

Dodatkowo wszystkie odczyty mogą być automatycznie replikowane do chmury stąd możliwe jest gromadzenie w jednym miejscu odczytów z wielu jednostek centralnych - np. z różnych zakładów produkcyjnych, magazynów - rozsianych terytorialnie.

Program

Program Metium, jest programem mobilnym, dzięki czemu użytkownik może połączyć się z nim z pozycji komputera, smartfona, tabletu poprzez standardową przeglądarkę internetową. Program pozwala nie tylko śledzić bieżące odczyty z czujników, ale także analizować dane historyczne w zadanym okresie, z określonych czujników. Możliwe jest także generowanie wykresów ze zgromadzonych danych.

Przykłady zastosowań

Monitoring lodówek i chłodnii

Metium daje możliwość bieżącego monitoringu temperatury w lodówkach i chłodniach, w których przechowywane są produkty spożywcze. Odczyty sensora temperatury są na bieżąco zapisywane stąd system idealnie sprawdzi się w branży spożywczej gdzie zgodnie z wymogami Sanepidu temperatura w lodówkach musi być monitorowana. Równocześnie znacznie ułatwi pracę przedsiębiorcy, który ma wiele lodówek, w różnych punktach produkcyjnych, handlowych czy usługowych.

Monitoring przedszkola

Metium doskonale sprawdzi się w przedszkolach. Dzięki sensorom temperatury wiadomo jaka jest aktualna temperatura w każdym pomieszczeniu przedszkola i jego otoczeniu. Dyrekcja będzie miała bieżącą wiedzę na temat aktualnej temperatury stąd elastycznie będzie mogła podejmować decyzję o włączeniu grzejników i szybko wykryje awarię ogrzewania. Rodzice, dzięki dostępowi online będą mieli pewność, iż dziecko przebywa w odpowiednich warunkach termicznych. Dzięki informacji o temperaturze wewnątrz przedszkola i na zewnątrz będą mogli swobodnie podjąć decyzję czy dziecko należy ubrać lżej czy cieplej.

... więcej na temat systemu Metium dla przedszkoli

Monitoring zakładów produkcyjnych

Metium to nie tylko pomiar temperatury - w zakładach produkcyjnych równie istotny może być przykładowo monitoring natężenia prądu, wilgotności czy naprężenia belek stropowych hali produkcyjnej. System Metium jest w tym zakresie elastyczny - pozwala na równoczesne podłączenie różnego rodzaju sensorów, które mogą mierzyć i przesyłać do jednostki centralnej odczyty różnych wielkości fizycznych. Metium nie tylko wyświetla aktualny odczyt sensora, ale także zapisuje go do bazy z ustaloną częstotliwością (nawet co 3 sekundy). Stąd bardzo łatwo prześledzić jak zmieniała się określona wielkość fizyczna w danym czasie.