Metium - mobilny system sensorów

Metium to system urządzeń (czujników, sensorów), który pozwala na bieżące monitorowanie odczytów z wielu rozproszonych czujników, a także analizę zgromadzonych odczytów historycznych. Sensory rozmieszczane są w pożądanych miejscach. Łączą się one bezprzewodowo z jednostką centralną, która zbiera i zapisuje odczyty. Użytkownik loguje się do Metium, w dowolnym momencie poprzez smartfon lub standardową przeglądarkę internetową.

ZOBACZ IRS W CHMURZE

BLOG METIUM POBIERZ INSTRUKCJĘ POBIERZ APK WIKI NA GITHUB

System monitorujący

Schemat czujników

Czujniki

Metium pozwala na podłączenie wielu czujników, do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przykładowo możliwe jest podłączenie czujników mierzących: temperaturę, natężenie prądu, wilgotność (wkrótce), naprężenie (wkrótce) i inne.

Czujniki posiadają zasilanie bateryjne (możliwość pracy do kilku miesięcy na jednym komplecie baterii). Z jednostką centralną łączą się radiowo. Zasilanie bateryjne i komunikacja radiowa czynią urządzenia bezprzewodowymi, stąd możliwe jest ich rozmieszczenie w dowolnych, nawet trudno dostępnych, miejscach.

Jednostka centralna

Metium oparte jest o jednostkę centralną, z którą łączą się wszystkie zarejestrowane czujniki, na bieżąco przekazując, w określonym rastrze czasowym, konkretne odczyty. Odczyty te zapisywane są w jednostce centralnej – z jednostką centralną łączy się też użytkownik, aby uzyskać konkretne odczyty.

Dodatkowo wszystkie odczyty mogą być automatycznie replikowane do chmury stąd możliwe jest gromadzenie w jednym miejscu odczytów z wielu jednostek centralnych - np. z różnych zakładów produkcyjnych, magazynów - rozsianych terytorialnie.

Program

Program Metium, jest programem mobilnym, dzięki czemu użytkownik może połączyć się z nim z pozycji komputera, smartfona, tabletu poprzez standardową przeglądarkę internetową. Program pozwala nie tylko śledzić bieżące odczyty z czujników, ale także analizować dane historyczne w zadanym okresie, z określonych czujników. Możliwe jest także generowanie wykresów ze zgromadzonych danych.

Przykłady zastosowań

Monitoring lodówek i chłodnii

Metium daje możliwość bieżącego monitoringu temperatury w lodówkach i chłodniach, w których przechowywane są produkty spożywcze. Odczyty sensora temperatury są na bieżąco zapisywane stąd system idealnie sprawdzi się w branży spożywczej gdzie zgodnie z wymogami Sanepidu temperatura w lodówkach musi być monitorowana. Równocześnie znacznie ułatwi pracę przedsiębiorcy, który ma wiele lodówek, w różnych punktach produkcyjnych, handlowych czy usługowych.

Monitoring przedszkola

Metium doskonale sprawdzi się w przedszkolach. Dzięki sensorom temperatury wiadomo jaka jest aktualna temperatura w każdym pomieszczeniu przedszkola i jego otoczeniu. Dyrekcja będzie miała bieżącą wiedzę na temat aktualnej temperatury stąd elastycznie będzie mogła podejmować decyzję o włączeniu grzejników i szybko wykryje awarię ogrzewania. Rodzice, dzięki dostępowi online będą mieli pewność, iż dziecko przebywa w odpowiednich warunkach termicznych. Dzięki informacji o temperaturze wewnątrz przedszkola i na zewnątrz będą mogli swobodnie podjąć decyzję czy dziecko należy ubrać lżej czy cieplej.

... więcej na temat systemu Metium dla przedszkoli

Monitoring zakładów produkcyjnych

Metium to nie tylko pomiar temperatury - w zakładach produkcyjnych równie istotny może być przykładowo monitoring natężenia prądu, wilgotności czy naprężenia belek stropowych hali produkcyjnej. System Metium jest w tym zakresie elastyczny - pozwala na równoczesne podłączenie różnego rodzaju sensorów, które mogą mierzyć i przesyłać do jednostki centralnej odczyty różnych wielkości fizycznych. Metium nie tylko wyświetla aktualny odczyt sensora, ale także zapisuje go do bazy z ustaloną częstotliwością (nawet co 3 sekundy). Stąd bardzo łatwo prześledzić jak zmieniała się określona wielkość fizyczna w danym czasie.